Verdraaid.nl

Home

 

Schrijven met Dyslexie

'Schrijven met dyslexie', het is niet de vraag of kinderen met dyslexie kunnen schrijven, maar kunnen zij dat zonder taalfouten? Als zij de gelegenheid krijgen om, zonder tegen gehouden te worden door die taal- en schrijffouten, hun schroom om te zetten in moed, kunnen zij dan verwoorden wat hun ideeën, plannen en fantasieën zijn? In slechts twee maanden verzamelde Léon Biezeman, zelf een dyslectisch schrijver, voldoende verhalen van kinderen met dyslexie om een prachtige verhalenbundel te maken. Tijdens het themaweekend is dit boek gepresenteerd aan het publiek.

Een impressie van het boek Schrijven met Dyslexie en het Dyslexie Festival kunt u vinden op: www.schrijvenmetdyslexie.nl.


Naast dit project 'Schijven met dyslexie' komt eind oktober ook het boek Dyslexie compenseren:

Mede namens Garant-Uitgevers nodig ik u van harte uit op de middagconferentie

Dyslexie compenseren

bij het verschijnen van het gelijknamige, nieuwe boek van Léon Biezeman

Vrijdag, 22 oktober 2010, 14.00 uur tot 16.00 uur

sprekers
Léon Biezeman
en
Prof. dr. Wied Ruijssenaars

Lees hier meer over de conferentie

Klik hier voor meer informatie over het boek.


In 1998 verscheen het boek "Ruimte voor dyslexie" van Léon Biezeman.
Door de vele reacties op dit boek werd duidelijk dat er een grote behoefte is aan meer informatie over dyslexie van dyslectici zelf.
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in: 'Leren met dyslexie - Onderzoek' en 'Leren met dyslexie - Reflectie'.

Verdraaid: Dyslexie
Leren met Dyslexie
Lees hier meer!

Overige publicaties

Meer informatie en biografie

Korte omschrijving van dyslexie.

Websites met informatie over dyslexie

  Voor informatie en afspraken betreffende lezingen, cursussen en advies kunt u contact opnemen met: info@verdraaid.nl
Met dank aan:
Stichting Dyslexie Fonds
Voor financiële steun en erkenning.

Disclaimer en privacy statement
www.verdraaid.nl is tot stand gekomen met dank aan ...

© Copyright 2002-2010: Léon Biezeman