Biografie

leonbiezemandyslexie-abhakeboom_20071005_1210

 

Léon Biezeman is een schrijver met dyslexie. Alvorens zijn schrijverscarrière begon doorliep hij vele wegen, omwegen en soms zelfs doodlopende wegen, alvorens hij afstudeerde als ortho-agogisch werker. Een vervolgstudie pedagogiek aan de universiteit moet hij helaas als gevolg van een ongeval voortijdig beëindigen.
Maar waar het een ophoudt begint het andere en Biezeman begint met schrijven. In 1998 verschijnt het boek “Ruimte voor dyslexie” van zijn hand, waarna hij verder onderzoek doet naar de leermogelijkheden van mensen met dyslexie. Het resultaat mag er zijn, eind 2007, tijdens een landelijk symposium in de Deventer Schouwburg, wordt het resultaat van het onderzoek ‘Leren met dyslexie’ gepresenteerd aan het publiek en verschijnen twee boeken; ‘Leren met dyslexie – deel 1 – Onderzoek’ en ‘Leren met dyslexie – deel 2 – Reflexie’. Het onderzoek leverde zoveel waardevolle informatie op, dat het ‘Handboek Dyslexie compenseren’ (2010) een automatisch gevolg hierop was. Het onderzoek leverde ook inzichten op die te maken hebben met het schrijven met dyslexie. Biezeman kwam tot de stellige overtuiging dat mensen met dyslexie, kinderen in het bijzonder, wel degelijk in staat zijn om te schrijven. Zij kunnen dit alleen niet foutloos, iets waar zij in de maatschappij vaak op worden afgerekend. Om hier tegen in verweer te komen zette hij het project ‘Schrijven met dyslexie’ op. Kinderen met dyslexie werd gevraagd verhalen, gedichten en andere schrijfselen in te zenden. Het resultaat mag er zijn! Eind 2010 verscheen het boek ‘Schrijven met dyslexie, kinderen doen hun verhaal’ tijdens het ‘Dyslexie Festival’ in de Deventer Schouwburg. Veel van de jeugdige schrijvers waren hier deelgenoot van. Biezeman schreef dit boek samen met ruim 80 kinderen, toevallig hebben ze allemaal dyslexie, maar schrijven kunnen ze!
Geïnspireerd door de verhalen van deze en vele andere kinderen en de behoefte aan meer informatie juist voor kinderen zette Biezeman zich weer aan zijn schrijftafel. Begin november 2016 verschijnt ‘Appzurt – Dyslexie van A tot Z’ een boek voor jongeren met allerlei feitjes en weetjes over dyslexie.
Léon Biezeman, zelf dyslectisch, was lange tijd ortho-agogisch werker. Hij verricht nu zelfstandig onderzoek vanuit een eigen praktijk in Deventer en publiceert over dyslexie. Verder geeft hij gastcollege’s, workshops en lezingen op verzoek en voorziet diverse instanties van advies. Sinds september 2013 is Biezeman ‘Charity Ambassador’ voor Dyslexia International, een NGO in partnerschap met UNESCO.

https://www.facebook.com/DyslexiaInternational
https://www.dyslexia-international.org/