Ruimte voor dyslexie

Professor Wied Ruijssenaars, in Nederland dé deskundige op het gebied van dyslexie, schrijft in het voorwoord: ‘Over dyslexie wordt veel geschreven. Maar over mensen met dyslexie bestaat heel weinig literatuur. En boeken die geschreven zijn door mensen met dyslexie zijn een zeldzaamheid. (…) ik lees een boek nooit in één keer uit. Bij dit boek gebeurde dat wél. Het is gelukkig een doorleefd verhaal en geen wetenschappelijke studie. (…) Ik ben blij met een boek zoals dit.’

Mensen met dyslexie, zoals Léon Biezeman, worden vaak voor dom of lui uitgemaakt. Men begrijpt niet dat iemand op sommige punten uitblinkt, terwijl hij op andere punten juist slechte tot zeer slechte resultaten behaalt. In Ruimte voor dyslexie beschrijft de auteur onder meer de ervaringen die hij op verschillende scholen heeft opgedaan. Het gaat dan over begrip en onbegrip voor iemand die dyslectisch is. Door zijn handicap blijkt hij steeds weer in aanvaring te komen met de algemeen aanvaarde wijze van werken en studeren. Het belangrijkste is dat er ‘ruimte voor dyslexie’ en dus voor dyslectici wordt gelaten. Vaak is men bereid te helpen, men weet alleen niet hoe. Dan wordt onvermijdelijk de vraag gesteld: wat is dyslexie eigenlijk en wat doet dat met je? Voor iemand die dyslectisch is, is het vrijwel onmogelijk om daar een antwoord op te geven. Hij weet immers niet hoe het is om het niet te zijn, hij weet alleen dat hij problemen heeft met lezen en spellen. Biezeman is een van de uitzonderingen die erin is geslaagd zijn eigen ervaringen weer te geven. Zijn boodschap aan de lezer is dat iemand met dyslexie over het algemeen voldoende mogelijkheden heeft om te leren, mits zijn omgeving de leerproblemen accepteert.

ISBN: 9789085750741
Aantal Pagina’s: 114
Prijs: € 16.95
Uitgever : Cyclus

Te bestellen bij de boekhandel of via:
www.garant-uitgevers.nl

Appzurt

In dit boek staan veel leuke feitjes en weetjes over dyslexie. Wat is dyslexie nu eigenlijk? En met dit boek wil Léon Biezeman laten zien tegen welke problemen met dyslexie hij zelf is aangelopen.
Bij kinderen, maar ook bij volwassenen met dyslexie gaat het lezen en schrijven niet automatisch. Ze kunnen wel lezen en schrijven, het gaat alleen niet foutloos. Is dat niet appzurt? Appzurt, apsurt, appsurd, absurt of is het absurd …? Tjee, wat betekent dat nu weer? Laat ik het woordenboek erbij pakken. Misschien helpt dat: ‘absurd = ongerijmd’, niet logisch. Is dyslexie niet logisch? Maar is het dan wel logisch om woorden anders te schrijven dan ze klinken, zoals sjokola waar we het in een van de hoofdstukken in dit boek over hebben? Logisch of niet, we zullen het met de geschreven en te lezen taal, zoals we die kennen, moeten doen. Al zal je gaandeweg dit boek ontdekken dat verkeerd gespelde woorden vaak toch wel begrepen worden. En wanneer het lezen te lastig is … Je kunt dit boek ook lezen op een e-reader met voorleesfunctie.
Geeft dit boek een antwoord op al je vragen over dyslexie? Nee, daar zijn er te veel van. Iedere keer lees je dan ook weer in dit boek dat je mensen moet blijven vragen om hulp, begrip en uitleg.
Met zijwieltjes aan je fiets kun je heel ver komen, met hulpmiddelen bij het lezen en schrijven lukt dat ook. En je zult het geloven of niet, er zijn mensen met dyslexie die schrijven en lezen erg leuk vinden en er hun beroep van hebben gemaakt. Daar is Léon Biezeman er een van.

Léon Biezeman publiceerde diverse artikelen en boeken over dyslexie. Hij zet zich als ambassadeur in om dyslexie onder de aandacht te brengen. Léon Biezeman is Charity Ambassador voor Dyslexia International.

auteur: Léon Biezeman
titel: appzurt, dyslexie van a tot z
illustraties: Antonina Kalinina
ISBN 9789492333148
verkoopprijs €12,50
64 pagina’s
voor kinderen van 11 tot 14 jaar

Te bestellen bij de boekhandel of via: Van Tricht uitgeverij

‘Appzurt, dyslexie van a tot z’ is ook als ebook verkrijgbaar.
Hiervoor is een speciale ePUB3 versie ontwikkeld met een voorleesfunctie, waarbij een cursor de voor te lezen tekst automatisch volgt. Verder bevat het ebook nog een aantal leuke en verrassende gadgets die de moeite van het ontdekken waard zijn.

De Ebook is zowel op een Ipad of Apple computer of op tablet of gewone computer te lezen en is verkrijgbaar bij de Ibookstore en diverse internet boekhandels.

Meer informatie over de ePUB3 vindt u op de site van Dedicon. Geschikte apps om een (gratis) ePUB3 reader te downloaden vindt u hier, een aanrader is http://readium.org/

Een impressie van de boekpresentatie vindt u hier

Schrijven met Dyslexie

‘Schrijven met dyslexie’, het is niet de vraag of kinderen met dyslexie kunnen schrijven, maar kunnen zij dat zonder taalfouten? Als zij de gelegenheid krijgen om, zonder tegen gehouden te worden door die taal- en schrijffouten, hun schroom om te zetten in moed, kunnen zij dan verwoorden wat hun ideeën, plannen en fantasieën zijn? In slechts twee maanden verzamelde Léon Biezeman, zelf een dyslectisch schrijver, voldoende verhalen van kinderen met dyslexie om een prachtige verhalenbundel te maken. Tijdens het themaweekend is dit boek gepresenteerd aan het publiek. Een impressie van het boek Schrijven met Dyslexie en het Dyslexie Festival vind u hier.

Auteur: Leon Biezeman
Uitgever: Cyclus
ISBN: 9789085750406
Bindwijze: Paperback
Aantal Pagina’s: 165
Genre: Onderwijs
Illustraties: Silke Yntema

Te bestellen bij de boekhandel of via:
www.garant-uitgevers.nl

Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek

Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek

Hoe leren met mensen met dyslexie in het basis- en voortgezet onderwijs? Hierover werd een internet-enquête opgesteld, bestemd voor mensen met dyslexie. Dit boek brengt de resultaten van dit onderzoek in beeld. Er werd aan mensen met dyslexie gevraagd antwoord te geven op volgende vragen: Wat waren (in het verleden) de best behaalde resultaten in het basis- en voortgezet onderwijs? Welk onderdeel binnen de taalvakken leidde tot de beste resultaten in het basis- en voortgezet onderwijs? En wat was de reden van de goede resultaten?
Uniek aan dit onderzoek is dat het nagaat wat er wél goed gaat bij het leren met dyslexie, in plaats van te focussen op wat er steeds fout loopt. Dat er wel degelijk dingen goed gaan, blijkt uit de antwoorden van de respondenten. Mensen met dyslexie blijken een groot vermogen te hebben om verschillende leerstrategieën toe te passen. Deze resultaten zijn meteen ook de aanleiding om na te gaan of de strategieën die men toepast om te kunnen leren, ook specifiek toegepast kunnen worden bij het leren van de taalvakken, en dan met name bij het schrijven en lezen. De resultaten worden uitgebreid geanalyseerd en becommentarieerd in Leren met dyslexie Deel 2: Reflectie.
Léon Biezeman is ortho-agogisch werker en zelf dyslecticus.

Titel: Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek
ISBN: 9789085750185
Aantal Pagina’s: 128
Prijs: € 15.90
Uitgever : Cyclus

Te bestellen bij de boekhandel of via:
www.garant-uitgevers.nl

Een impressie van de boekpresentatie vindt u hier

Leren met dyslexie. Deel 2: reflexie

Leren met dyslexie. Deel 2: reflectie

Dit boek interpreteert en trekt besluiten uit de onderzoeksresultaten van de internetenquête naar leren met dyslexie, verschenen in Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek.
Door de positieve benadering van dyslexie – er wordt onderzocht hoe mensen met dyslexie er toch in slagen te studeren – komt men tot nieuwe inzichten. Immers, als je weet wat goed gaat en versterkt wat goed gaat, kun je als dyslectisch kind bijvoorbeeld je gemiddelde cijfer opkrikken. Maar nog veel interessanter is de vraag of het op basis van die nieuwe kennis mogelijk is om een nieuwe manier van leren te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij automatiseringsproblemen bij spellen en lezen? Daar waar de huidige behandelmethoden vooral gericht zijn op het tot stand brengen van die automatisering, pleit de auteur ervoor het aandachtsgebied te verleggen van een automatisering van de regels naar het bewust worden van de te hanteren strategieën. Dit vergt een mentaliteitsverandering.

Léon Biezeman is ortho-agogisch werker en zelf dyslecticus.

Titel: Leren met dyslexie. Deel 2: reflectie
ISBN: 9789085750192
Aantal Pagina’s: 81
Prijs: € 13.90
Uitgever : Cyclus

Te bestellen bij de boekhandel of via:
www.garant-uitgevers.nl

Een impressie van de boekpresentatie vindt u hier

Handboek Dyslexie Compenseren

Uit de praktijk blijkt dat mensen met dyslexie in de structuren van hun leerprocessen niet verschillen van mensen zonder dyslexie. Mensen met dyslexie hebben echter moeite met het geschreven of te schrijven woord en omdat kennis en leerstof nu eenmaal vooral in de geschreven taal wordt aangeboden, heeft dyslexie wel degelijk een grote invloed op hun leven.

Het is van groot belang dat mensen met dyslexie inzicht krijgen in hun persoonlijke manier van leren. Pas dan kan duidelijk worden welke aanpassingen en compenserende middelen voor hen het beste werken. Met behulp van dit boek kunnen zij zoeken naar oplossingen om tot betere (leer)resultaten te komen. Het biedt immers een praktisch antwoord op problemen die te maken hebben met dyslexie. Zo’n 500 dyslectische mensen werkten mee aan het onderzoek. Zij beantwoordden vragen over hun ervaringen op school en op het werk. In het eerste deel van het boek worden die antwoorden samengevat om in het tweede deel te dienen als basis voor een concrete training. Deze training maakt het mogelijk om aanpassingen en compensaties te ontdekken die een wezenlijk verschil kunnen maken.

Op de cd-rom staan alle vragenlijsten uit het boek.

Uit de inhoud:
Kennis door ervaring (Acceptatie, vertouwen en zelfvertrouwen – Leren en de verschillende leerstrategieën – Dyslexie compenseren? – Compenseren in de praktijk) – Training (Hoe de eigen leerstrategieën te bepalen – Vragenlijst – Uitwerking van de vragenlijsten – Analyse, bepalen van leerstrategieën aan de hand van de omschrijvingen – Hoe de leerstrategieën te gebruiken bij aanpassingen en compensaties – Wanneer lezen en schrijven noodzakelijk is).

Over de auteur(s):
Léon Biezeman, zelf dyslectisch, was lange tijd ortho-agogisch werker. Hij verricht nu zelfstandig onderzoek vanuit een eigen praktijk in Deventer en publiceert over dyslexie.

Titel: Handboek Dyslexie Compenseren
ISBN: 9789085750383
Aantal Pagina’s: 196
Prijs: € 28.00
Uitgever : Cyclus

Te bestellen bij de boekhandel of via:
www.garant-uitgevers.nl

Ruimte voor dyslexie

Leon-met-boek ruimte voor dyslexie

Professor Wied Ruijssenaars, in Nederland dé deskundige op het gebied van dyslexie, schrijft in het voorwoord: ‘Over dyslexie wordt veel geschreven. Maar over mensen met dyslexie bestaat heel weinig literatuur. En boeken die geschreven zijn door mensen met dyslexie zijn een zeldzaamheid. (…) ik lees een boek nooit in één keer uit. Bij dit boek gebeurde dat wél. Het is gelukkig een doorleefd verhaal en geen wetenschappelijke studie. (…) Ik ben blij met een boek zoals dit.’

Mensen met dyslexie, zoals Léon Biezeman, worden vaak voor dom of lui uitgemaakt. Men begrijpt niet dat iemand op sommige punten uitblinkt, terwijl hij op andere punten juist slechte tot zeer slechte resultaten behaalt. In Ruimte voor dyslexie beschrijft de auteur onder meer de ervaringen die hij op verschillende scholen heeft opgedaan. Het gaat dan over begrip en onbegrip voor iemand die dyslectisch is. Door zijn handicap blijkt hij steeds weer in aanvaring te komen met de algemeen aanvaarde wijze van werken en studeren. Het belangrijkste is dat er ‘ruimte voor dyslexie’ en dus voor dyslectici wordt gelaten. Vaak is men bereid te helpen, men weet alleen niet hoe. Dan wordt onvermijdelijk de vraag gesteld: wat is dyslexie eigenlijk en wat doet dat met je? Voor iemand die dyslectisch is, is het vrijwel onmogelijk om daar een antwoord op te geven. Hij weet immers niet hoe het is om het niet te zijn, hij weet alleen dat hij problemen heeft met lezen en spellen. Biezeman is een van de uitzonderingen die erin is geslaagd zijn eigen ervaringen weer te geven. Zijn boodschap aan de lezer is dat iemand met dyslexie over het algemeen voldoende mogelijkheden heeft om te leren, mits zijn omgeving de leerproblemen accepteert.

Uitgever – De Toorts, Haarlem
Jaar – 1998
ISBN: 9060207653
Kenmerken: 117 pagina’s

Prijs: heruitgave 2019, uitgeverij Cyclus