Leren met dyslexie. Deel 2: reflexie

Leren met dyslexie. Deel 2: reflectie

Dit boek interpreteert en trekt besluiten uit de onderzoeksresultaten van de internetenquête naar leren met dyslexie, verschenen in Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek.
Door de positieve benadering van dyslexie – er wordt onderzocht hoe mensen met dyslexie er toch in slagen te studeren – komt men tot nieuwe inzichten. Immers, als je weet wat goed gaat en versterkt wat goed gaat, kun je als dyslectisch kind bijvoorbeeld je gemiddelde cijfer opkrikken. Maar nog veel interessanter is de vraag of het op basis van die nieuwe kennis mogelijk is om een nieuwe manier van leren te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij automatiseringsproblemen bij spellen en lezen? Daar waar de huidige behandelmethoden vooral gericht zijn op het tot stand brengen van die automatisering, pleit de auteur ervoor het aandachtsgebied te verleggen van een automatisering van de regels naar het bewust worden van de te hanteren strategieën. Dit vergt een mentaliteitsverandering.

Léon Biezeman is ortho-agogisch werker en zelf dyslecticus.

Titel: Leren met dyslexie. Deel 2: reflectie
ISBN: 9789085750192
Aantal Pagina’s: 81
Prijs: € 13.90
Uitgever : Cyclus

Te bestellen bij de boekhandel of via:
www.garant-uitgevers.nl

Een impressie van de boekpresentatie vindt u hier