Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek

Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek

Hoe leren met mensen met dyslexie in het basis- en voortgezet onderwijs? Hierover werd een internet-enquête opgesteld, bestemd voor mensen met dyslexie. Dit boek brengt de resultaten van dit onderzoek in beeld. Er werd aan mensen met dyslexie gevraagd antwoord te geven op volgende vragen: Wat waren (in het verleden) de best behaalde resultaten in het basis- en voortgezet onderwijs? Welk onderdeel binnen de taalvakken leidde tot de beste resultaten in het basis- en voortgezet onderwijs? En wat was de reden van de goede resultaten?
Uniek aan dit onderzoek is dat het nagaat wat er wél goed gaat bij het leren met dyslexie, in plaats van te focussen op wat er steeds fout loopt. Dat er wel degelijk dingen goed gaan, blijkt uit de antwoorden van de respondenten. Mensen met dyslexie blijken een groot vermogen te hebben om verschillende leerstrategieën toe te passen. Deze resultaten zijn meteen ook de aanleiding om na te gaan of de strategieën die men toepast om te kunnen leren, ook specifiek toegepast kunnen worden bij het leren van de taalvakken, en dan met name bij het schrijven en lezen. De resultaten worden uitgebreid geanalyseerd en becommentarieerd in Leren met dyslexie Deel 2: Reflectie.
Léon Biezeman is ortho-agogisch werker en zelf dyslecticus.

Titel: Leren met dyslexie. Deel 1: Onderzoek
ISBN: 9789085750185
Aantal Pagina’s: 128
Prijs: € 15.90
Uitgever : Cyclus

Te bestellen bij de boekhandel of via:
www.garant-uitgevers.nl

Een impressie van de boekpresentatie vindt u hier