Handboek Dyslexie Compenseren

Uit de praktijk blijkt dat mensen met dyslexie in de structuren van hun leerprocessen niet verschillen van mensen zonder dyslexie. Mensen met dyslexie hebben echter moeite met het geschreven of te schrijven woord en omdat kennis en leerstof nu eenmaal vooral in de geschreven taal wordt aangeboden, heeft dyslexie wel degelijk een grote invloed op hun leven.

Het is van groot belang dat mensen met dyslexie inzicht krijgen in hun persoonlijke manier van leren. Pas dan kan duidelijk worden welke aanpassingen en compenserende middelen voor hen het beste werken. Met behulp van dit boek kunnen zij zoeken naar oplossingen om tot betere (leer)resultaten te komen. Het biedt immers een praktisch antwoord op problemen die te maken hebben met dyslexie. Zo’n 500 dyslectische mensen werkten mee aan het onderzoek. Zij beantwoordden vragen over hun ervaringen op school en op het werk. In het eerste deel van het boek worden die antwoorden samengevat om in het tweede deel te dienen als basis voor een concrete training. Deze training maakt het mogelijk om aanpassingen en compensaties te ontdekken die een wezenlijk verschil kunnen maken.

Op de cd-rom staan alle vragenlijsten uit het boek.

Uit de inhoud:
Kennis door ervaring (Acceptatie, vertouwen en zelfvertrouwen – Leren en de verschillende leerstrategieën – Dyslexie compenseren? – Compenseren in de praktijk) – Training (Hoe de eigen leerstrategieën te bepalen – Vragenlijst – Uitwerking van de vragenlijsten – Analyse, bepalen van leerstrategieën aan de hand van de omschrijvingen – Hoe de leerstrategieën te gebruiken bij aanpassingen en compensaties – Wanneer lezen en schrijven noodzakelijk is).

Over de auteur(s):
Léon Biezeman, zelf dyslectisch, was lange tijd ortho-agogisch werker. Hij verricht nu zelfstandig onderzoek vanuit een eigen praktijk in Deventer en publiceert over dyslexie.

Titel: Handboek Dyslexie Compenseren
ISBN: 9789085750383
Aantal Pagina’s: 196
Prijs: € 28.00
Uitgever : Cyclus

Te bestellen bij de boekhandel of via:
www.garant-uitgevers.nl