Hoe het begon

Naar aanleiding van het project ‘Schrijven met dyslexie’ wordt er gezocht naar verhalen, gedichten en brieven, die geschreven zijn door kinderen en jongeren met dyslexie in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. De teksten dienen te zijn voorzien van naam, adres, leeftijd en de leeftijd waarop dyslexie is vastgesteld. Deze kinderen mogen natuurlijk hun verhaal aan anderen laten lezen, maar het is niet de bedoeling dat anderen hun werk verbeteren. Het gaat om de inhoud, niet om de taalfouten! Met dit project wordt aandacht gevraagd voor inhoudelijk en verhalend schrijven. Tijdens een landelijk themaweekend, eind november 2010, zal het boek worden gepresenteerd, dat samengesteld zal zijn uit bovengenoemde teksten. Deze teksten kunnen, tot uiterlijk 15 juni, gestuurd worden naar:

Schrijven met dyslexie
Postbus ….
…. Deventer
e-mail: info@verdraaid.nl
www.verdraaid.nl

Het boek zal als doel hebben om ‘lotgenoten’, maar ook de maatschappij te laten zien dat kinderen met dyslexie vaak juist wel in staat zijn om te schrijven, ook al kunnen ze dit niet foutloos. Er zullen altijd mensen zijn die fouten blijven maken bij het lezen en schrijven. Waar het om gaat, is de aandacht te verleggen naar wat wel goed gaat, de inhoud. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met dyslexie daar minder of geen moeite mee hebben, maar dat er schroom is vanwege het niet foutloos kunnen schrijven en lezen. Vooral voor kinderen is het van belang om hen te laten zien dat het wel mogelijk is om hun ideeën, plannen en fantasieën op papier te zetten. Dyslexie hoeft ook geen belemmering te zijn om een passende positie te verwerven in de maatschappij (Biezeman, 2007).

Het landelijke themaweekend wordt georganiseerd door Léon Biezeman, dyslectisch schrijver, en vindt plaats in de Deventer. Het belang van het project wordt onderschreven door diverse prominente wetenschappers. Het is vooral van belang om aan te tonen dat belemmeringen niet altijd onoverkomelijk zijn. Er zijn mogelijkheden om de belemmeringen die dyslexie met zich meebrengt te omzeilen en te compenseren. Op vrijdag 19 november 2010 zal een symposium plaatsvinden, waarbij het schrijven met dyslexie centraal staat en de leermogelijkheden van de doelgroep worden uitgediept. Om ook ouders van informatie te voorzien zal op zaterdag 20 november 2010 een informatieochtend plaatsvinden waar verschillende belangenorganisaties zich voorstellen en aangeven welke hulp zij kunnen bieden aan ouders en kinderen. Op zondag 21 november 2010 komen de kinderen zelf aan bod. Tijdens de themadag voor kinderen kunnen zij op een leuke manier kennis maken met de mogelijkheden die er zijn, ondanks en soms dankzij de dyslexie. Zo kunnen zij kennis maken met verschillende dyslectische volwassenen die tot de verbeelding sprekende beroepen uitoefenen, zoals presentator, acteur en schrijver Peter Jan Rens. Hoe kwam hij bijvoorbeeld in het bezit van de Gouden Televizier-Ring?Altijd al bij de politie willen werken? Schrijfster Helen Vreeswijk vertelt over haar werk als rechercheur en hoe zij er toe is gekomen om misdaadverhalen voor jongeren te schrijven. Ben je dol op muziek maken maar springen de noten je om de oren of heb je juist moeite met het bepalen van het ritme? Femke Hockx, zanglerares en mezzo-sopraan, verteld over haar ervaringen en het onderzoek dat zij hiernaar deed. Tot slot, ‘Schrijven met dyslexie’. Het verhaal achter de verhalen, Léon Biezeman neemt je mee naar de wereld van ‘Schrijven met dyslexie’.

De kinderen krijgen de gelegenheid om naar de verhalen te luisteren, te ervaren welke weg mensen afgelegd hebben en wat de beroepen inhouden. Zij kunnen vragen stellen, vragen die hen bezighouden vanwege de dyslexie, maar ook gewoon uit interesse. Het gaat erom dat ze een toekomstperspectief aangeboden krijgen en dat ze dit perspectief ook ervaren.

Het doel van het project is het lezen en schrijven bij kinderen met dyslexie te stimuleren en om een signaal te geven aan deze kinderen, volwassenen, de ouders en aan de maatschappij. Mensen met dyslexie beschikken over veel capaciteiten en mogelijkheden en zij zijn daarin niet anders dan mensen zonder dyslexie. De dyslexie mag hen dan ook niet onnodig belemmeren. De themadag heeft als doel een signaal te geven aan iedereen die te maken heeft met dyslexie, maar ook of misschien wel vooral aan de maatschappij. Dyslexie heeft niets te maken met iemands verdere mogelijkheden en capaciteiten, die zijn in alle variëteiten aanwezig en moeten worden benut en erkend.

Dit project komt tot stand met steun van:
Gemeente Deventer – Deventer Schouwburg – Garant-Uitgevers – Stichting Dyslexie Fonds